Hồng Sâm Len Men Sang Koeh

  Hồng Sâm Len Men Sang Koeh

  Hồng Sâm Len Men Sang Koeh

  Giấy chứng nhận

   

  • Giấy phép đăng kí kinh doanh

  • Giấy đăng ký nhà máy

  • Giấy phép kinh doanh

  • Giấy đăng ký kinh doanh

  • Giấy chỉ định GMP(KFDA)

  • Giấy chứng nhận chất lượng
   GEUMSAN-GUN

  • ISO9001

  • ISO14001

  • Giấy đăng ký nhà máy FDA mỹ

  • Giấy phép an toàn vệ sinh nhà máy

  • Giấy chứng nhận hội viên KITA

  • Chứng minh xuất xứ xuất khẩu
   (nhân sâm,hồng sâm)

  • Bằng sáng chế

  • Giấy đăng ký thiết kế sản phẩm

  • Giấy đăng ký thiết kế sản phẩm

  Giấy phép đăng kí kinh doanhcv1

  0938.574.007 - 02866560970